Liên Hệ

: Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu

Thời Gian Gia Công Từ Khi Nhận Hàng Là Bao Lâu?

Thời Gian Gia Công Từ Khi Nhận Hàng Là Bao Lâu?

Thời gian gia công tùy vào lịch sản xuất hiện tại của xưởng sau khi sắp xếp lịch giao hàng với các chủ hàng khác.

Là xưởng gia công chuyên nghiệp nên lịch tiến hành làm việc của xưởng tùy vào lượng hàng xưởng đang nhận. Hình sau miêu tả lịch làm hàng của các lô hàng khác nhau (từ ngày 2/8/2019 - 21/8/2019)

 

Bảng điều độ công việc của xưởng gia công nhặt lông yến

 

  1. Khi có nhu cầu gia công, khách hàng liên hệ để giữ lịch sản xuất. 
  2. Bên xưởng sẽ căn cứ theo điều độ này để sắp lịch. Nếu quá thời gian nhận hàng mà xưởng chưa nhận được hàng thì giữ chổ sẽ hủy, lịch sản xuất sẽ được sắp lại.
  3. Thường khách hay gởi hàng trước về xưởng. Nếu chưa gấp thì cứ để đó xưởng sắp, nếu gấp thì liên lạc để xưởng sắp lịch làm ngay.
  4. Trong trường hợp cực kỳ gấp thì xưởng sẽ thương lượng các chủ hàng khác để sắp lại lịch để được việc cho tất cả mọi người. Trường hợp này rất hiếm xảy ra và xưởng cũng không khuyến khích trường hợp này.