Liên Hệ

: Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu

Theo Dõi Tiến Độ Gia Công Và Kết Quả Gia Công Như Thế Nào?

Theo Dõi Tiến Độ Gia Công Và Kết Quả Gia Công Như Thế Nào?

Khách hàng thân thiết sẽ được xem báo cáo kết quả sản xuất và tiến độ của lô hàng.

Khách hàng làm việc lâu dài sẽ được phép xem tiến độ sản xuất lô hàng của mình và kết quả sản xuất của từng lô hàng.

 

Báo cáo kết quả gia công nhặt lông yến

 

Trạng thái sản xuất:

 

Trạng thái sản xuất.

 

Thống kê cuối lô (vd hao hụt 21.7% như báo cáo bên dưới) 

 

Thống kê cuối lô