Gia Công Yến Tinh Chế Định Lượng

Đặc điểm yến tinh chế sau gia công

  • Yến xếp gọn gàng dễ xách tay đi nước ngoài.
  • Đắp bằng khuôn inox lưới.
  • Mỗi miếng tầm 2.5g, người lớn ăn lần 2 miếng, trẻ em ăn lần 1 miếng.

Yến thô gởi gia công

  • Không kén nguyên liệu.
  • Hàng xô lông nhiều

Cách thức gia công yến

Sản phẩm cùng loại với "Gia Công Yến Tinh Chế Định Lượng"