Gia Công Yến Tinh Chế Ghép Tổ

Đặc điểm yến tinh chế ghép tổ sau gia công

  • Mẫu mã tương đối đẹp nên có thể dùng làm quà biếu.
  • Yến tinh chế dựng tổ là yến có 50% sợi dài và 50% vụn.
  • 100g tầm 10 tổ.

Yến thô gởi gia công

  • Không kén hình dáng tổ (vuông, tù, thẳng đều ok)
  • Lông tương đối & không bị cháy phân.

Cách thức gia công yến

Sản phẩm cùng loại với "Gia Công Yến Tinh Chế Ghép Tổ"