Gia Công Yến Tinh Chế Chữ Nhật

Đặc điểm yến tinh chế sau gia công

  • Yến xếp gọn gàng dễ xách tay đi nước ngoài.
  • Yến tinh chế dựng tổ là yến có 30% sợi dài và 70% vụn.
  • 100g tầm 10 tổ.

Yến thô gởi gia công

  • Không kén nguyên liệu.
  • Hàng xô lông nhiều

Cách thức gia công yến

Sản phẩm cùng loại với "Gia Công Yến Tinh Chế Chữ Nhật"