Gia Công Yến Rút Lông

Yến rút lông nguyên tổ sau gia công

  • Hình dáng tự nhiên rất đẹp chuyên dùng làm quà biếu cho VIP
  • Giữ được nguyên vẹn chất dinh dưỡng của tổ yến.

Yến thô gởi gia công

  • Tổ yến thô hầu như không có lông
  • Tổ nguyên liệu là tổ thẳng hoặc góc tù

Cách thức gia công yến

Sản phẩm cùng loại với "Gia Công Yến Rút Lông"